skip to Main Content

Mampir bukan sebuah organisasi, melainkan hanya tempat persinggahan kepada para agamawan dan aktivis, sebagai sebuah platform silaturrahim, dialog, forum dan permuafakat yang bersifat bebas dan tidak terikat dengan mana-mana pihak. Sekretariat MAMPIR menyediakan khidmat kepada NGO-NGO, aktivis-aktivis, tokoh-tokoh akademik dan sebagainya untuk perkara tersebut.

Siapa yang bertanggungjawab untuk menerima sebarang pertanyaan dan khidmat nasihat bagi pihak Sekretariat MAMPIR?

  • Pihak yang ke depan mewakili MAMPIR adalah secara bergilir dan bersesuaian kepakaran dengan isu yang mahu di respon.
  • Wakil urusetia akan menerima persoalan dari mana-mana pihak lalu dibawa kepada pihak pertubuhan atau entiti yang bersama untuk mendapatkan konsensus dan persetujuan bersama.
  • Pihak yang ke depan mewakili MAMPIR adalah secara bergilir dan bersesuaian kepakaran dengan isu yang mahu direspon.
  • Wakil urusetia akan menerima persoalan dari mana-mana pihak lalu dibawa kepada pihak pertubuhan atau entiti yang bersama untuk mendapatkan konsensus/persetujuan bersama.
  • Pihak yang akan bekerjasama dengan MAMPIR terdiri daripada alim-ulama, guru-guru pondok dan madrasah dengan pengaruh serta rangkaian yang besar. Begitu juga para aktivis yang mempunyai NGO-NGO masing-masing dengan pengaruh, pengalaman di lapangan serta jaringan yang mantap.
  • Setakat ini sudah 100 wakil agamawan dn aktivis yang bersetuju dengan aspirasi MAMPIR dan sedia bekerjasama.
Ikuti kami di pautan berikut
Back To Top